De top 10 strategische technologie trends voor 2020 volgens Gartner

ICT Spirit - De top 10 strategische technologie trends voor 2020 volgens Gartner

Hyperautomatisering, blockchain, AI-beveiliging, gedistribueerde cloud en autonome zaken zorgen voor verstoring én creëren kansen in de strategische technologietrends van dit jaar. 

Onderzoeksbureau Gartner definieert een strategische technologietrend als een trend met een aanzienlijk ontwrichtend potentieel die uit de opkomende fase begint te komen en doorgroeit tot een bredere impact en gebruik, of die dusdanig snel groeit dat binnen vijf jaar het omslagpunt wordt bereikt.

De top 10 van strategische technologische trends voor 2020 ziet er als volgt uit:

Trend Nr 1. Hyperautomatisering

Automatisering gebruikt technologie om taken te automatiseren die ooit mensen nodig hadden.

Hyperautomatisering houdt zich bezig met de toepassing van geavanceerde technologieën, waaronder kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML), om processen in toenemende mate te automatiseren en mensen te verbeteren. Hyperautomatisering strekt zich uit over een scala aan tools die kunnen worden geautomatiseerd, maar verwijst ook naar de verfijning van de automatisering (dat wil zeggen ontdekken, analyseren, ontwerpen, automatiseren, meten, controleren, opnieuw beoordelen).

Aangezien geen enkele tool mensen kan vervangen, omvat hyperautomatisering tegenwoordig een combinatie van tools, waaronder robotachtige procesautomatisering (RPA), intelligente bedrijfsbeheersoftware (iBPMS) en AI, met als doel steeds meer AI-gestuurde besluitvorming. 

Hoewel dit niet het hoofddoel is, resulteert hyperautomatisering vaak in het creëren van een digitale tweeling van de organisatie (DTO), waardoor organisaties kunnen visualiseren hoe functies, processen en belangrijke prestatie-indicatoren op elkaar inwerken om waarde te stimuleren. De DTO wordt dan een integraal onderdeel van het hyperautomatiseringproces en biedt real-time continue informatie over de organisatie en stimuleert aanzienlijke zakelijke kansen. 

Trend Nr 2. Multiexperience

Multiexperience vervangt mensen die veel kennis hebben van technologie door technologie die veel kennis heeft van mensen. In deze trend evolueert het traditionele idee van een computer vanuit een enkel interactiepunt met multisensorische en multitouchpoint-interfaces zoals wearables en geavanceerde computersensoren. 

Domino’s Pizza heeft bijvoorbeeld een ervaring gecreëerd die verder gaat dan app-gebaseerd bestellen, inclusief autonome voertuigen, een pizzatracker en slimme luidsprekercommunicatie. 

In de toekomst zal deze trend een omgevingservaring worden genoemd, maar momenteel richt multiexperience zich op meeslepende ervaringen die gebruikmaken van augmented reality (AR), virtual (VR), mixed reality, mens / machine-interfaces met meerdere kanalen en sensortechnologieën. De combinatie van deze technologieën kan worden gebruikt voor een eenvoudige AR-overlay of een volledig meeslepende VR-ervaring. 

Trend Nr 3. Democratisering van expertise

Democratisering van technologie betekent mensen gemakkelijk toegang bieden tot technische of zakelijke expertise zonder uitgebreide (en dure) training. Het richt zich op vier belangrijke gebieden: applicatieontwikkeling, data en analyse, ontwerp en kennis.

Democratisering zou bijvoorbeeld ontwikkelaars in staat stellen datamodellen te genereren zonder de vaardigheden van een datawetenschapper. In plaats daarvan zouden ze vertrouwen op AI-aangedreven ontwikkeling om code te genereren en testen te automatiseren. 

Trend Nr 4. Human augmentation

Human augmentation is het gebruik van technologie om de cognitieve en fysieke ervaringen van een persoon te verbeteren.

Fysieke augmentatie verandert een inherent fysiek vermogen door een technologie in of op het lichaam te implanteren of te hosten. De automobiel- of mijnbouwindustrie gebruikt bijvoorbeeld wearables om de veiligheid van de werknemers te verbeteren. In andere industrieën, zoals de detailhandel en reisindustrie, worden wearables gebruikt om de productiviteit van werknemers te verhogen. 

Fysieke augmentatie valt in vier hoofdcategorieën: sensorische augmentatie (gehoor, visie, perceptie), appendage en biologische functie augmentatie (exoskeletons, protheses), hersenvergroting (implantaten om epileptische aanvallen te behandelen) en genetische augmentatie (somatische gen- en celtherapie). 

“AI en ML worden steeds vaker gebruikt om beslissingen te nemen in plaats van mensen”

Cognitieve augmentatie vergroot het vermogen van de mens om te denken en betere beslissingen te nemen, bijvoorbeeld door informatie en toepassingen te benutten om het leren of nieuwe ervaringen te verbeteren. Cognitieve augmentatie omvat ook een aantal technologie in de categorie van de hersenvergroting omdat het fysieke implantaten zijn die te maken hebben met cognitief redeneren. 

Menselijke augmentatie heeft een scala aan culturele en ethische implicaties. Het gebruik van CRISPR-technologieën om genen te vergroten heeft bijvoorbeeld significante ethische implicaties.

Trend Nr 5. Transparantie en traceerbaarheid

De evolutie van technologie veroorzaakt een vertrouwenscrisis. Naarmate consumenten zich meer bewust worden van hoe hun gegevens worden verzameld en gebruikt, erkennen organisaties ook de toenemende aansprakelijkheid voor het opslaan en verzamelen van de gegevens. 

Bovendien worden AI en ML steeds vaker gebruikt om beslissingen te nemen in plaats van mensen.

Deze trend vereist een focus op zes kernelementen van vertrouwen: ethiek, integriteit, openheid, verantwoordelijkheid, competentie en consistentie. 

Over de hele wereld wordt wetgeving aangenomen, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie, die de basisregels voor organisaties bepaalt. 

Trend Nr 6. Empowered Edge

Edge computing is een topologie waarbij informatieverwerking en contentverzameling en -levering dichter bij de bronnen van de informatie worden geplaatst, met het idee dat het lokaal houden en verspreiden van verkeer de netwerklatentie zal verminderen. Dit omvat alle technologie op het Internet of Things (IoT). Empowered edge kijkt naar hoe deze devices toenemen en de basis vormen voor slimme ruimtes, en brengt belangrijke applicaties en services dichter bij de mensen en devices die ze gebruiken.

Trend Nr 7. Gedistribueerde cloud

Gedistribueerde cloud verwijst naar de distributie van openbare cloudservices naar locaties buiten de fysieke datacenters van de cloudprovider , maar die nog steeds door de provider worden beheerd. In gedistribueerde cloud is de cloudprovider verantwoordelijk voor alle aspecten van cloudservice-architectuur, levering, bewerkingen, governance en updates. De evolutie van gecentraliseerde public cloud naar gedistribueerde public cloud luidt een nieuw tijdperk van cloud computing in .

Met de gedistribueerde cloud kunnen datacenters overal worden geplaatst. Dit lost zowel technische problemen zoals latentie als ook regelgevingsuitdagingen zoals datasoevereiniteit op. Het biedt ook de voordelen van een openbare cloudservice naast de voordelen van een private, lokale cloud.

Trend Nr 8. Autonome dingen

Autonome zaken, waaronder drones, robots , schepen en apparaten, maken gebruik van AI om taken uit te voeren die normaal gesproken door mensen worden uitgevoerd. Deze technologie werkt op een intelligentiespectrum variërend van semi-autonoom tot volledig autonoom en in verschillende omgevingen, waaronder lucht, zee en land.

Hoewel op dit moment autonome dingen voornamelijk bestaan ​​in gecontroleerde omgevingen, zoals in een mijn of magazijn, zullen ze uiteindelijk evolueren met openbare ruimtes. Autonome dingen zullen ook veranderen van stand-alone naar collaboratieve zwermen, zoals de drone-zwermen zoals ze gebruikt werden tijdens de Olympische Winterspelen in 2018.

Autonome dingen kunnen het menselijk brein echter niet vervangen en werken het meest effectief met een nauw omschreven bereikbaar doel.

Trend Nr 9. Praktische blockchain

Blockchain is een soort gedistribueerd grootboek, een groeiende chronologisch geordende lijst van cryptografisch ondertekende, onherroepelijke transactierecords die door alle deelnemers in een netwerk worden gedeeld.

Blockchain stelt partijen ook in staat om activa terug te traceren naar hun oorsprong, wat gunstig is voor traditionele activa, maar maakt ook de weg vrij voor ander gebruik, zoals het opsporen van door voedsel overgedragen ziekten bij de oorspronkelijke leverancier. Het stelt ook twee of meer partijen die elkaar niet kennen in staat om veilig te communiceren in een digitale omgeving en waarde uit te wisselen zonder een gecentraliseerde autoriteit.

Het complete blockchain-model bevat vijf elementen: een gedeeld en gedistribueerd grootboek, onveranderlijk en traceerbaar grootboek, codering, tokenisatie en een gedistribueerd publiek consensusmechanisme. Echter, blockchain blijft te onvolwassen voor enterprise implementaties, dit is te wijten aan een reeks technische vraagstukken zoals schaalbaarheid en interoperabiliteit.

“Blockchain, die al voorkomt in experimentele en kleinschalige projecten, zal tegen 2023 volledig schaalbaar zijn”

Enterprise blockchains nemen tegenwoordig een praktische aanpak en implementeren slechts enkele elementen van een complete blockchain door het grootboek onafhankelijk te maken van individuele applicaties en deelnemers en het grootboek over een gedistribueerd netwerk te repliceren om een ​​gezaghebbende registratie van belangrijke gebeurtenissen te maken. Iedereen met toegang met toestemming ziet dezelfde informatie en integratie wordt vereenvoudigd door één gedeelde blockchain te hebben. Consensus wordt afgehandeld via meer traditionele particuliere modellen.

In de toekomst zal echte blockchain of “blockchain complete” het potentieel hebben om industrieën en uiteindelijk de economie te transformeren, aangezien complementaire technologieën zoals AI en het IoT naast blockchain beginnen te integreren. Dit breidt het type deelnemers uit met machines, die in staat zijn om verschillende activa uit te wisselen – van geld tot onroerend goed. Een auto zou bijvoorbeeld rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappij over verzekeringsprijzen kunnen onderhandelen op basis van gegevens die zijn sensoren verzamelen.

Blockchain, die al voorkomt in experimentele en kleinschalige projecten, zal tegen 2023 volledig schaalbaar zijn.

Trend Nr 10. AI-beveiliging

Evoluerende technologieën zoals hyperautomatisering en autonome dingen bieden transformatiemogelijkheden in de bedrijfswereld. Ze veroorzaken echter ook beveiligingsproblemen in nieuwe potentiële aanvalspunten. Beveiligingsteams moeten deze uitdagingen aanpakken en zich bewust zijn van de invloed van AI op de beveiligingsruimte.

AI-beveiliging heeft drie belangrijke perspectieven:

  1. AI-aangedreven systemen beschermen: beveiliging van AI-trainingsgegevens, trainingspijplijnen en ML-modellen.
  2. Gebruikmaken van AI om de beveiliging te verbeteren: ML gebruiken om patronen te begrijpen, aanvallen aan het licht te brengen en delen van cybersecurityprocessen te automatiseren.
  3. Anticiperen op onnodig gebruik van AI door aanvallers: aanvallen identificeren en zich ertegen verdedigen.

Bron: Gartner