Disclaimer

ICT Spirit - Disclaimer

De inhoud en samenstelling van deze website is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. ICT Spirit werkt aan continue verbetering van zowel de inhoud als de werking van deze website. Ondanks al onze inspanningen kan het zijn de zowel werking als inhoud kleine onvolkomenheden bevatten.

Mocht u daarvan hinder ervaren dan vinden wij dat spijtig maar aanvaarden tegelijk geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die u als gevolg van deze onvolkomenheden lijdt. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Top