Gebruikerscondities Remote Support

ICT Spirit - Gebruikerscondities Remote Support

Door het klikken op de “Blauwe” knop voor Windows of Mac onderin dit scherm, accepteert u een sessie waarbij, op afstand, een medewerker van ICT Spirit gedeeltelijke of volledige controle over uw computer zal krijgen. Tevens bevestigt u dat de Algemene Voorwaarden van ICT Spirit van toepassing zijn.

Hoewel de programmatuur waarmee de Remote Support Sessie opgestart kan worden met zorgvuldigheid is samengesteld, kan het voorkomen dat deze programmatuur -om welke reden dan ook- niet functioneert zoals bedoeld. Daarbij kan niet worden uitgesloten dat schade ontstaat aan bijvoorbeeld programmatuur of data op uw computer. ICT Spirit is niet aansprakelijk voor eventuele directe of vervolgschade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit of verband houdt met het gebruik van de ICT Spirit Remote Support dienst. Door het gebruik van de Remote Support Dienst gaat u tevens akkoord met de Algemene Voorwaarden van ICT Spirit. Ook verklaart u dat u namens uw organisatie bevoegd bent remote support te ontvangen.