Analyse en advies


Analyse en advies als basis voor een goed voorstel Duidelijk waarneembare meerwaarde is het toverwoord als het gaat om analyse en advies. Welke conclusies kunnen er getrokken worden uit de analyses? En welk advies of aanbeveling past hierbij? ICT Spirit en ICT Spirit Business Solutions hebben specialisten in huis als het gaat om deze duidelijk waarneembare meerwaarde. Dit om uw business doelstellingen te halen.

Stip aan de horizon

De stip aan de horizon bereiken, dat wil iedere organisatie en elke ondernemer. Nadat de strategie en architectuur is bepaald en vastgelegd, gaan we in de analyse en advies gedetailleerd in op de exacte invulling. Samen met onze klanten maken we keuzes, waarna er een gedetailleerd plan komt. Hieronder vindt u de diensten die wij beschouwen als onderdeel van de analyse en advies fase.

Analyse en advies

Oplossing foto

Security

Security of ICT-beveliging is een erg breed begrip en voor veel organisaties een complex onderwerp. ICT Spirit adviseert, implementeert en beheert security oplossingen, die aansluiten bij uw vraag.

lees meer
Oplossing foto

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid geeft aan in hoeverre een ICT-dienst, systeem of component toegankelijk is voor de geautoriseerde gebruikers. Uitgedrukt in een percentage en vastgelegd in een Service Level Agreement.

lees meer
Oplossing foto

Schaalbaarheid

Schaalbaarheid is in de ICT-architectuur één van de belangrijkste eisen. Organisaties groeien, krimpen en veranderen continu. Wij houden van flexibele oplossingen, waardoor uw ICT klaar is voor morgen.

lees meer
Oplossing foto

Performance

Performance in de ICT gaat niet alleen over de snelheid van het systeem. Het gaat vooral over prestatie indicatoren van de hele organisatie en welke rol de ICT-inrichting daar in speelt. Hoe doe je dat?

lees meer
Oplossing foto

Compliance

Compliance zijn betekent dat uw organisatie werkt in overeenstemming met wet- en regelgeving. Op het gebied van ICT worden steeds meer eisen gesteld en wij kunnen u helpen hier aan te blijven voldoen.

lees meer
Oplossing foto

AVG

Sinds mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de AVG. Veel bedrijven hebben rond die periode een reeks verplichte documenten opgesteld. Maar de wet vereist ook organisatorische en technische aanpassingen.

lees meer