Beschikbaarheid


Oplossing foto

Hoe beschikbaar is uw ICT-omgeving?

Informatie moet altijd aanwezig zijn en het mag niet verloren gaan. Soms gaat er iets mis en dan is de informatie niet beschikbaar en/of in het ergste geval gaat informatie verloren. We hebben het dan over de term Beschikbaarheid. Dit geeft aan in hoeverre een ICT-dienst, systeem of component toegankelijk is voor de geautoriseerde gebruikers. Het wordt in de regel als een percentage gepresenteerd, waarbij een hogere waarde een positievere uitkomst is dan een lage waarde.

De business bepaalt de benodigde beschikbaarheid ten behoeve van de processen. De ICT-afdeling, ICT-leverancier of de Managed Service Provider levert ICT-diensten, systemen en/of componenten met de gevraagde beschikbaarheid. De eisen betreffende beschikbaarheid begint bij de business strategie en het business beleid en krijgt een vertaling naar de ICT-strategie en ICT-beleid. Afspraken over de beschikbaarheid worden vaak vastgelegd in ICT-servicecontracten, Service Level Agreements (SLA’s) en projectdocumenten.

Hoe lang kan het proces zonder informatie?

ICT Spirit bespreekt met de opdrachtgever welke beschikbaarheid gewenst is. De vraag aan de proceseigenaren is dan vaak: ‘Hoe lang kan het proces zonder de benodigde informatie?’ en ‘Hoeveel dataverlies in de tijd kan het proces lijden?’ In de ICT gaat het gesprek dan vaak over de RPO en RTO. Recovery Point Objective (RPO) betekent herstelpunt doelstelling. RPO is het streven om te voldoen aan de afgesproken maximaal toelaatbare hoeveelheid dataverlies na een computercrash, door de afdeling ICT en/of een ICT-dienstverlener. Recovery Time Objective (RTO) betekent hersteltijd doelstelling. RTO is het streven om te voldoen aan de afgesproken hersteltijd na een computercrash, door de afdeling ICT en/of een ICT-dienstverlener.

De beschikbaarheid moet passen bij u

ICT Spirit is in staat om met al haar producten en diensten de gewenste beschikbaarheid te leveren. Het maakt niet uit of het gaat om hoge of lage beschikbaarheidseisen. Het gaat erom dat het past bij de vraag van onze klant. Ook bij het bepalen van de beschikbaarheidseisen is ICT Spirit uw partner vanaf de businessvraag tot aan het ontwerp en van ontwerpt tot aan uitrol en onboarding.

Beschikbaarheid gaat ook over het ter beschikking hebben van ICT-strategie, ICT-beleid, ICT-architectuur, ICT-planning ICT-licenties en de ICT-organisatie. Ook hierbij kan ICT Spirit uw organisatie ondersteunen.