Compliance


Oplossing foto

Voldoen aan wet- en regelgeving, compliance zijn

Met compliance wordt aangeduid dat een organisatie en of bedrijf werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Maar het gaat ook over het nakomen van normen, regels, beleid en afspraken. Want ICT-strategie, ICT-beleid, ICT-organisatie en ICT-planning moeten aan steeds meer wetgeving en regels voldoen. Het gaat daarbij om het vermijden van datalekken, beschermen van privacy, voldoen aan licentie structuren, ISO-normen, enzovoort. Te veel om op te noemen en vaak heel specifiek voor organisaties en branches.

Het niet compliance zijn kan een zeer groot risico zijn voor bedrijven en organisaties. Het kan hoge kosten met zich mee brengen, in de vorm van boetes en naheffingen. Dit is voor geen enkele organisatie en of bedrijf gewenst.

Samen maken we uw ICT compliance

Wij hebben de kennis in huis om u te helpen te blijven voldoen aan wet- en regelgeving. Passende dienstverlening hierbij is onder andere:

  • ICT-strategie, beleid en/of planning vastleggen
  • Risicomanagement (risicoanalyses en helpen met passende maatregelen)
  • Software assetmanagement (het complete proces rondom het beheren en optimaliseren van de aankoop, het onderhoud en de implementatie van softwarepakketten binnen een organisatie)
  • Compliance management (het voldoen aan wet- en regelgeving, normen en afspraken)
  • Meldplicht datalekken (inregelen van preventieve maatregelen, inregelen van interne processen, het leveren van o.a. een Functionaris Gegevensbeveiliging)