Performance


Oplossing foto

Performance gaat over meer dan de snelheid van de ICT

Performance voor veel ICT-gebruikers een term om aan te geven hoe de snelheid van ICT-omgevingen of ICT-werkplekken is. Maar performance of ook wel performance management gaat veel verder. Het gaat over ‘halen we wat is afgesproken?’, dus om prestatie indicatoren en dus niet alleen over hardware, maar ook over organisatiedoelstellingen.

Worden wijzigingen, uitbreidingen en vernieuwingen op tijd doorgevoerd? Zijn storingen en verstoringen op tijd verholpen? Hoeveel data verliest de organisatie maximaal na een storing of verstoring? Werken applicaties volgens specificatie en hebben gebruikers tijdig de beschikking over de juiste informatie? Kan uw ICT-organisatie de diensten blijven leveren tijdens ziekte en vakanties van één of meerdere ICT-medewerkers? Hoeveel storingen vinden plaats binnen een maand, binnen een jaar en hoe lang nemen deze in beslag?

Zomaar een aantal vragen waar prestatie indicatoren over vastgelegd worden en waarop maatregelen kunnen worden genomen om te voldoen aan de gestelde prestatie indicatoren.

Performance is continu willen verbeteren

Performance gaat nog verder, het gaat om ‘continu willen verbeteren op alle niveaus binnen de organisatie’. Dat is mogelijk door prestatiemanagement belangrijk te maken binnen uw organisatie en het proces op strategisch, tactisch en operationeel op de agenda’s te plaatsen en indicatoren te benoemen. Dus alle niveaus gaan ermee aan de slag door de indicatoren te verbinden met hun prestaties. En door de uitkomsten in het werkoverleg te bespreken met als doel de resultaten te verbeteren.

ICT Spirit heeft ruime ervaring met het opzetten van prestatiemanagement en het implementeren van de indicatoren met als doel samen verbeteren.