Servicedesk


Oplossing foto

Onze servicedesk collega's ondersteunen uw ICT-wensen

Met de komst van steeds meer cloud diensten en mogelijkheden om ICT-infrastructuur te organiseren, is de vraag naar ICT-ondersteuning gestegen. Hierbij hebben de meeste organisaties niet meer voldoende aan louter helpdeskfunctionaliteit waar alleen vragen gesteld kunnen worden. Er is er behoefte aan het direct oplossen van problemen en behoefte aan technische kennis, regievoering en ontzorging op ICT-gebied. Onze collega’s van de servicedesk kunnen dit allemaal.

Servicedesk als centraal punt

ICT Spirit voorziet in de behoefte van kennis, regievoering en ontzorging door een servicedesk als dienst aan te bieden. Daarbij fungeert deze helpdesk als centrale afdeling voor uw ICT-organisatie. Zij lossen niet alleen storingen aan computers en software op, maar regelt ook de installatie van applicaties en programma’s van andere aanbieders (regievoerder). Onze servicedesk medewerkers werken samen met alle andere disciplines binnen ICT Spirit. Alles met als doel u als klant zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Dienstverlening die meebeweegt met uw organisatie

Wij vinden het belangrijk dat onze helpdesk voldoet aan uw ICT-wensen. Om beter in uw behoefte te kunnen voorzien, maakt servicelevel management een onderdeel uit van de dienstverlening. Op basis van regulier contact worden de dienstverleningsafspraken getoetst en worden de behoeften voor korte en langere termijn afgestemd, met als doel tot een steeds betere dienstverlening te komen die meebeweegt met uw organisatie.

Neem direct contact op met onze Servicedesk, bel 053 852 77 00.