ICT-architectuur


Oplossing foto

ICT-architectuur noodzaak voor sturing van informatievoorziening

ICT-architectuur biedt inzicht en structuur

Architectuur in de context van informatievoorziening en ICT noemen wij ICT-architectuur. Kort gezegd is ICT-architectuur een manier om inzicht te krijgen en structuur aan te brengen in de informatievoorziening binnen een organisatie. En om die te kunnen besturen.

Uiteindelijk gaat het erom te begrijpen waarom de informatievoorziening is opgebouwd zoals ze is opgebouwd, te beschrijven hoe de verschillende onderdelen zijn opgebouwd en met elkaar samenhangen, en te besturen hoe dat zich in de tijd gezien ontwikkelt.

De architectuur heeft ook een belangrijk relatie met de strategie van een organisatie. Hoewel ICT niet voor elke organisatie even strategisch is, is architectuur altijd een middel om de samenhang tussen de bedrijfsstrategie, informatievoorziening en ICT inzichtelijk te maken. Hoe groter het belang van ICT is, hoe meer impact ze zal hebben op de inrichting van de organisatie, de bedrijfsprocessen of zelfs de producten en diensten van een organisatie.

Het 9-vlakkenmodel

ICT Spirit en ICT Spirit Business Solutions kunnen uw organisatie helpen om een ICT-architectuur op te zetten die bij uw organisatie past.

Hiervoor maken wij gebruik van het 9-vlakkenmodel van Rick Maes en kijken op strategisch, tactisch en operationeel niveau naar het business domein, informatie & communicatie domein en het technologie domein (download ook het e-book Consultancy@ICTSpirit door Jan Swaters, technisch directeur en consultant ICT Spirit).

Belangrijk hierin is:

  • Businessarchitectuur geeft inzicht in de inrichting van de bedrijfsprocessen en hun onderling relaties, en de relaties met de processen in de omgeving (keten) van de betreffende organisatie.
  • Informatiearchitectuur geeft inzicht in de samenhang tussen de functionaliteit (functionele gebieden), hun onderlinge afhankelijkheden en gegevensstromen.
  • Applicatiearchitectuur geeft inzicht in de concrete applicaties en hun onderlinge relaties.
  • Technische architectuur brengt de echt fysieke aspecten, de technische infrastructuur in beeld, zoals de hardware en netwerken.