ICT-organisatie


Oplossing foto

ICT-organisatie verandert met rasse schreden

De rol van de ICT-organisatie is sterk aan verandering onderhevig. Jarenlang heeft de ICT-afdeling met alle goede bedoelingen diensten geleverd aan de business zonder zich de vraag te stellen of de business het wel nodig had en of de diensten wel op de juiste wijze aansloten op de behoefte. Dat is mede door de komst van SaaS applicaties en cloud oplossingen veranderd. De business of de gebruiker heeft een vraag, zet deze vraag intern en extern uit en wacht op de juiste aanbieding. We zien een verschuiving van aanbod naar vraag. Dit vraagt ook wat van uw ICT-organisatie: een andere inrichting, andere competenties, andere functies en rollen.

Wie is regievoerder? Wat is schaduw IT en welke gevolgen heeft dit? Wat wil de business? Welke eisen worden er vanuit uw business gesteld aan de output die ICT levert? Zo maar enkele vragen waaruit blijkt dat de IT-organisatie dichter op de business moet kruipen. En wellicht bestaande werkwijzen los moet laten om niet alleen te leveren wat er is, maar vooral om te leveren wat er wordt gevraagd.

ICT Spirit heeft al veel van dergelijke transities doorlopen en wij weten als geen ander hoe we in moeten spelen op deze veranderingen. ‘Focus on your business’ is niet voor niets onze slogan. Wij richten ons op uw businessvraagstukken en helpen u graag met de inrichting van uw ICT-organisatie, zodat de mogelijkheden van de ICT van vandaag de dag u niet overvallen in 2025.