Microsoft SharePoint

ICT Spirit - Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint helpt uw bedrijfsproces efficiënter maken

SharePoint is een platform van Microsoft dat dient als een raamwerk voor het opzetten van een website voor informatie-uitwisseling en online samenwerking binnen een groep of organisatie.

Een belangrijk concept daarbij zijn de libraries of bibliotheken waarin documenten kunnen worden opgeslagen. De opgeslagen documenten kunnen verrijkt worden met metadata die aan een document zijn gekoppeld en bibliotheken kunnen versiebeheer hebben. Niet alleen Officedocumenten kunnen worden opgeslagen in Microsoft SharePoint, maar in feite ieder digitaal object. Andere functionaliteiten die in SharePoint bestaan voor het uitwisselen van informatie zijn onder andere fora, enquêtes, taken en agenda’s. Doel hierbij is dat informatie op de juiste manier met de juiste persoon gedeeld kan worden.

Steeds meer klanten van ICT Spirit Business Solutions zetten SharePoint in als portal, platform of ingang om informatie te presenteren en delen.

Het platform van SharePoint biedt u de mogelijkheid om eindgebruikers gemakkelijk toegang te bieden tot een omgeving waarin op alle fronten samen gewerkt kan worden. Of er nu gekozen wordt voor een on-premise of een cloud omgeving. Door de aansluiting met het alom bekende Microsoft Office pakket en de toegang via een internet browser is een integratie met de dagelijkse werkzaamheden van de gemiddelde eindgebruiker snel gerealiseerd.

Daarnaast volgen de ontwikkelingen wat betreft toegang via mobiele apparaten elkaar sneller op dan ooit. SharePoint faciliteert hiermee het 4A Principe (Any-time, Any-place, Any-where and Any-device) en ondersteunt de gebruiker bij een laagdrempelige afhandeling.