Minister Grapperhaus tegen verzekeraars: Vergoed losgeld bij ransomware niet

ICT Spirit - Minister Grapperhaus tegen verzekeraars: Vergoed losgeld bij ransomware niet

Minister Grapperhaus (foto) van Justitie en Veiligheid roept verzekeraar op losgeld bij ransomware-infecties niet langer te vergoeden. Hij vreest dat deze vergoedingen juist leiden tot meer aanvallen met ransomware. Grapperhaus wil dat verzekeraars juist de schade vergoeden die ontstaat indien bedrijven niet betalen.

Dit schrijft Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer. “Uitgangspunt in de aanpak van ransomeware is dat het van belang is om altijd aangifte te doen en het onwenselijk is om losgeld te betalen. Door aangifte kunnen politie en justitie passende maatregelen nemen. Aangifte draagt daarnaast bij aan het brede inzicht in de aard en de omvang van deze vorm van criminaliteit waardoor ook op langere termijn een betere aanpak kan worden ontwikkeld en passende preventieve maatregelen kunnen worden genomen. Door losgeld te betalen worden criminele activiteiten beloond en gestimuleerd. Daarnaast is de verwachting van de politie dat het betalen van losgeld leidt tot meer aanvallen van ransomware”, aldus de minister.

Extra nadruk op security en back-ups

Grapperhaus: “Verzekeringsmaatschappijen zouden extra nadruk op adequate cybersecurity van hun verzekeringsnemers kunnen generen door specifieke eisen te stellen, zoals het regelmatig maken van een back-up. Tot slot heeft het mijn voorkeur dat de verzekeraar niet het losgeld vergoedt dat in handen van criminelen terecht komt, maar juist de geleden schade door het niet betalen van dit losgeld.”

De minister meldt zijn opvattingen onder de aandacht te hebben gebracht bij het Verbond van Verzekeraars. Het verbond gaat de zorgen van de minister onder de aandacht brengen bij leden en hierover met hen in gesprek. “Voor verzekeraars geldt al jaren als beleid het uitgangspunt dat verzekeringscriminaliteit niet mag lonen. Dat laat onverlet dat verzekeraars de schade die wordt veroorzaakt door crimineel handelen van derden aan hun verzekerden vergoeden. Verzekeraars zijn zich bewust van de grote maatschappelijke gevolgen van het betalen van losgeld, net als andere gevolgen van cybercriminaliteit waarvoor gedupeerde verzekerden schadeloos kunnen worden gesteld door hun verzekeraar. Bedrijven die zich verzekeren tegen cyberrisico’s zijn in de regel zich bewuster van de risico’s en beter beschermd, maar kunnen desondanks slachtoffer zijn van cybercriminelen”, aldus Grapperhaus.

De volledig brief van minister Grapperhaus is hier te vinden.

Bron: dutchitchannel.nl, auteur: Wouter Hoeffnagel.