Whitepaper: Risicoanalyse met Spirit

ICT Spirit - Whitepaper: Risicoanalyse met Spirit

De uitbreiding op de Wet bescherming persoonsgegevens met de Wet meldplicht datalekken, stelt organisaties voor de vragen: hoe gaan wij met data en informatie om, waar staat deze data en informatie, wie heeft toegang tot welke data en informatie? Graag wil je weten of je risico’s loopt en de mogelijke weerslag van deze risico’s voor de onderneming. Kom tot veilige data en informatie op pragmatische wijze.

Vul uw naam een emailadres in en ontvang het whitepaper: Risicoanalyse met Spirit.